TannbehandlingGdansk
Menu

Tannkroner og tannbroer

En tannbro består alltid av to tannkroner flere enn det antall tenner den skal erstatte. Dette fordi broen må forankres på tilstøtende tenner på begge sider av broen (bropilarer). Behandlingene (tannkrone eller tannbro) vil kunne fullføres i løpet av to-tre overnattinger i Gdansk, dvs. behandlingen vil bli fullført i løpet av denne ene reisen.

Pris for ferdig innsatt metallkeramisk porselenskrone er kr. 2.660,-* (PLN 1160) pr stk. Pris er uavhengig av om kronen innsettes på tann eller i bro. Eksempelvis vil en tannbro med tre tannkroner koste kr. 2.660,- x 3 = 7.980,-* (PLN 3480).

Nobel all on 4 med logo

All-on-4

Dersom du ønsker en godt forankret løsning er behandlingen broer kalt "All-on-four". Behandlingen normalt krever to reiser til Gdansk med tre måneders mellomrom - begge reiser krever 3-5 overnattinger. Ved første reise blir eventuelle tenner trukket ut og implantatskruene satt inn, ved andre reise blir broen påsatt. Du vil ved første reise kunne få en midlertidig protese slik at du ikke vil gå uten tenner mens du venter på andre reise. Enkelte ganger kreves tre reiser dersom ikke implantatene kan settes inn umiddelbart etter tanntrekking.

Pris er kr. 58.800,-* (PLN 25620) pr. kjeve. 60% av beløpet betales ved første reise og resterende ved andre reise. Mulig refusjon fra HELFO ca. kr. 32.000,-


Implantat med helkeramisk porselenskrone

Behandlingen krever to reiser til Gdansk med ca. 3 måneders mellomrom, begge reiser på 2-3 overnattinger. Dette er den beste og mest langsiktige løsningen som samtidig gir størst følelse av naturlig tann. Allerede i forbindelse med den første reisen kan det bli innsatt en midlertidig krone slik at du får en tann. Vær oppmerksom på at det må ha gått 3 måneder siden tannen er blitt trukket innen implantatbehandling kan påbegynnes. Pris for ferdig innsatt Astra implantat med helkeramisk porselenskrone er kr. 14.620,-* (PLN 6670).


Klikkprotese Miladent

Avtagbar protese på to implantater - klikkprotese

Dette er en helprotese som låses ved å "klikke" den ned på implantatene. Behandlingen krever to reiser til Gdansk med tre måneders mellomrom - begge reiser krever 3-5 overnattinger. Ved første reise blir eventuelle tenner trukket ut og implantatskruene satt inn, ved andre reise blir protesen tilpasset. Du vil ved første reise kunne få en midlertidig protese slik at du ikke vil gå uten tenner mens du venter på andre reise. Pris for ferdig innsatt løsning er kr. 35.180,-* (PLN 15330) pr. kjeve. 60% av beløpet betales ved første reise og resterende ved andre reise.


* Endelig pris vil avhenge av pasientens problematikk, valgt behandlingsmetode m.m. 
Nærmere overslag innhentes ved å kontakte EuroMed.

* Prisene er basert på kurs 1 PLN = NOK 2,2. Endelig pris kan variere noe ifht. endring i valutakurs.