TannbehandlingGdansk
Menu

 Tannklinikken gir følgende garantier på arbeid og materiell:

  • Livtidsgaranti - implantater (skruen)
  • 3 års garanti - permanente (ikke midlertidige) tannkroner, tannbroer, skallfasetter 
  • 1 års garanti - fyllinger, proteser (gjelder ikke midlertidige proteser, kun endelige)

 


 
 Dental Sense Euromed gab2 w

Rutinekontroll i garantitiden
Det anbefales at kundene drar ned til behandlende klinikk, en gang i året ut garantitiden. Om kunden ikke har mulighet til dette, anbefales det å ta kontakt med lokal tannhelsetjeneste hjemme i Norge, for utføring av tilsvarende kontroll, en gang i året ut garantitiden. I garanti-spørsmål vil klinikken kunne be om skriftlig dokumentasjon på at du har gjennomført disse kontrollene. 
 
I tilfeller der kunden har periodontale tannsykdommer anbefales det å gå til kontroll to ganger i året. Spesielt etter behandling av denne sykdommen anbefales det å gå til kontroll 2-3 ganger i året.
 
Delproteser og flyttbare tannerstatninger for kombinasjonsarbeid
 
Etter behandling er det obligatorisk med kontroll hos tannlege en gang i året.
 
Etter at pasienten har fått delproteser og tannerstatninger er det viktig at pasienten overnatter en natt ekstra slik at protesen eller tannerstaningen kan tilpasses og justeres kostnadsfritt.
 
Om pasienten ønsker tilpassning av delprotse eller tannerstatning ved en annen klinikk, krever dette forhåndsgodkjenning av behandlende klinikk. 
 
Tilpassning ved en annen klinikk, dekkes ikke av garantien.

Dette dekkes ikke av garantien
 
- Det kan oppstå endringer i behandlingen, som medfører at kunden må reise ned til behandlingstedet flere ganger enn antatt eller bli lenger enn antatt Dette dekkes ikke av garantien. 
 
- Kostnader til reise, opphold, kost og losji, og eventuell tapt arbeidsfortjeneste dekkes ikke av garantien.
 
- Klinikken er heller ikke ansvarlig for om en tann sprekker etter rotfylling. (dette er det ingen tannleger som dekker, heller ikke i Norge)
 
- Klinikken er ikke ansvarlig for eventuelle tannproblemer som ikke var synlig på kundens røntgenbilder på behandlingstidspunktet. (dette er det ingen tannleger som dekker, heller ikke i Norge)
 
Klinikken er heller ikke ansvarlig for problemer som oppstår under behandling som en ikke kunne forutse på forhånd. (dette er det ingen tannleger som dekker, heller ikke i Norge)
 
- Eventuell tilpassning eller justering av delprotese eller tannerstatning utført på en annen klinikk, dekkes ikke av garantien. 
 
 
Garantien reduseres eller faller bort
 
- Hvis pasienten ikke møter til rutinemessige kontroller (1 gang pr år) eller pasienten ikke kan dokumentere kontroller hos annen tannlege i garantiperioden. Dette gjelder også hvis pasienten ikke har fulgt gjeldene prosedyrer fra behandlende tannlege på klinikken. Eller hvis man ikke har oversendt nødvendig dokumentasjon på kontroll hos norsk tannlege på epost til klinikken innen 10 dager etter kontroll.
 
-Hvis pasienten velger en annen behandling enn den som tannlegen anbefaler
 
- Hvis pasienten har forsømt munn-hygiene.
 
- Hvis pasienten ikke har fulgt tannlegens instrukser. (For eksempel bruk av biteskinne på natten.
 
- Hvis avtagbare proteser og flyttbare tannerstatninger ikke blir oppbevart og vedlikeholdt som beskrevet.
 
- Hvis tannkjøttet eller kjevebenet svekkes som følge av naturlige endringer.
 
- Hvis man utsettes for en ulykke, eller for.eks avtagbare løsninger faller i gulvet.
 
- Hvis man går opp, eller ned i vekt i løp av en kort tidsperiode.
- Hvis en får en sykdom som påvirker tannhelsen. For eksempel diabetes, benskjørhet, epilepsi, kreft, eller behandling med cellegift eller stråling.
 
- Hvis en annen tannlege har uført arbeid, eller korrigeringer på arbeid uført ved klinikken.
 


Pasientskadeerstatning i utlandet

Alle former for medisinsk behandling innebærer en risiko, men ved tannbehandling i utlandet er det enkelte særlige forhold som gjør seg gjeldende Dersom en pasient har fått en skade som følge av behandling i utlandet er det behandlingslandets regler om erstatning som gjelder, og vedkommende må selv fremme krav om erstatning. Innenfor de nordiske landene følger man de nasjonale ordningene for pasientskadeerstatning. Vi anbefaler våre pasienter å se gjennom alle stegene i veiviseren til helsenorge.no slik at du får et godt bilde av hvilke rettigheter du har: https://helsenorge.no/behandling-i-utlandet/tannbehandling-i-eu-eøs

MRSA

Polen har ikke større utbredelse av dette enn øvrige EU land. Tannklinikken er underlagt det polske Heletilsynet og følger et strengt stereliserings -og hygiene regime. Klinikken har aldri hatt noen problemer med bakterier eller kjenner til hørt at andre klinikker i nærheten har hatt det. I tillegg til lokale pasienter har vi ca. 250 nordmenn hos oss hver måned uten at det noensinnne har oppstått denne type problemer. 

Antibiotikaresistente bakterier, som for eksempel gule stafylokokker kalt MRSA, er dog et økende problem i mange land. Vi anbefaler våre pasienter å se gjennom alle stegene i veiviseren til helsenorge.no slik at du får et godt bilde av hvilke rettigheter du har:https://helsenorge.no/behandling-i-utlandet/tannbehandling-i-eu-eøs