TannbehandlingGdansk
Menu

Innledning

Vi respekterer og beskytter personvernet og sikkerheten til brukere av våre nettsider ("Brukere").

Denne personvernpolicyen ("Personvernpolicyen") gjelder opplysninger som er samlet inn på vårt nettsted med adresse www.euromed.no ("Nettstedet"). Personvernpolicyen beskriver hvilke opplysninger vi samler inn i forbindelse med levering av våre tjenester ("Tjenester" eller "Tjeneste"), samt til hvilket formål og på hvilken måte disse opplysningene blir behandlet.

Begrepet "databehandling" i Personvernpolicyen gjelder opplysninger som oppgis frivillig av Brukere, samt opplysninger som samles inn automatisk (av såkalte "informasjonskapsler"), og omfatter alle operasjoner på personopplysninger, spesielt innsamling, lagring, oppbevaring, bearbeiding, endring, tilgjengeliggjøring og sletting foretatt i forbindelse med drift av Nettstedet og levering av Tjenester.

Hovedformålet med databehandlingen er stadig forbedring av Nettstedet og Tjenester, slik at de kan brukes på den enkleste og mest effektive måten.

§ 1. Databehandling

 • Databehandleren av personopplysninger til Brukere som er fysiske personer, er: DENTAL SENSE Sp. z o.o. Sp. k. med adresse i Gdańsk (80-283), ul. Myśliwska 33a, registrert hos Gdańsk-Nord tingrett, 7. Næringsavdeling i Det nasjonale polske foretaksregisteret, med nummer: 0000635383, skattenummer: PL 5851475415, organisasjonsnummer: PL 365310829 (heretter kalt "DENTAL SENSE") og EUROMED A/S med adresse i Wily Moes vei 112, 2034 Holter (heretter kalt: „EUROMED”). DENTAL SENSE og EUROMED behandler personopplysningene til sine Brukere som er fysiske personer, i henhold til personvernregler som følger av aktuelle lover og forskrifter, samt annen lovgivning som gjelder i Republikken Polen.
 • Brukere oppgir sine personopplysninger gjennom å fylle ut interaktive skjemaer på Nettstedet. Brukere er ikke forpliktet til å gi oss sine personopplysninger. Dersom en Bruker nekter å oppgi eller tilgjengeliggjøre sine persondata som er nødvendige til at vi kan levere våre Tjenester, medfører dette en begrunnet umulighet for DENTAL SENSE og EUROMED for å levere denne Tjenesten og kan begrense Brukerens tilgang til Nettstedet og de enkelte funksjonalitetene.
 • DENTAL SENSE og EUROMED behandler Brukeres personopplysninger først og fremst for å levere Tjenester på en riktig måte og for direkte markedsføring av sine produkter og tjenester eller for å ivareta databehandlerens berettigede interesse. DENTAL SENSE og EUROMED behandler følgende personopplysninger: fornavn og etternavn eller firmanavn, telefonnummer, e-postadresse, nettadresse (URL) og alle persondata som Brukere selv deler i sine e-poster, samt data nevnt i § 4 første ledd.
 • Personopplysningene nevnt i punkt 3 ovenfor, kan bli utlevert til våre leverandører av IT-tjenester, regnskap- og bokføringstjenester eller andre leverandører som handler på oppdrag fra DENTAL SENSE eller EUROMED, kun i forbindelse med levering av tjenester DENTAL SENSE eller EUROMED.
 • DENTAL SENSE og EUROMED forplikter seg til å oppfylle sine Brukeres rettigheter som følger av personvernreglene, herunder rett til:
  • å få innsyn i egne personopplysninger, endre, rette, slette, begrense, tilgjengeliggjøre, overføre og nekte behandling av disse opplysningene;
  • når som helst å trekke tilbake sitt samtykke til behandling av personopplysninger uten at det påvirker lovligheten av en behandling utført før samtykket trekkes tilbake;
  • å klage til en tilsynsmyndighet dersom Brukeren mener at vår behandling av personopplysninger er i strid med personvernreglene, spesielt polsk forskrift om personvern av 27. april 2016.
 • For å bruke rettighetene nevnt i punktet ovenfor, kan Brukeren sende en beskjed til e-postadresse info@mydentalsense.com eller post@euromed.no
 • Personopplysninger lagres kun i den perioden de er nødvendige til vår levering av Tjenester til Brukere.

2. Datasikkerhet

 • Registrering og autentisering av Brukere skjer med bruk av SSL-protokollen for sikker overføring av data.
 • Det er kun opplært og autorisert personell i DENTAL SENSE og EUROMED som har tilgang til personopplysninger.

§ 3. Datamottakere

 • Data som samles inn og behandles av Databehandlerne kan bli utlevert til tredjeparter i overensstemmelse med Personvernpolicyen og gjeldende forskrifter dersom det menes at dette er nødvendig for å:
  • beskytte rettighetene til DENTAL SENSE, EUROMED eller tredjeparter;
  • ivareta offentlig sikkerhet eller sikkerheten til andre personer;
  • hindre eller stoppe handlinger av uetisk eller krenkende karakter;
 • og i alle øvrige tilfeller som loven bestemmer, spesielt ved mistanke om en straffbar handling eller krenkelse av immaterialrettigheter eller industrielle rettigheter.
 • Med forbehold for første ledd i denne paragraf skal våre Brukeres personopplysninger ikke utleveres, selges til eller deles med andre personer eller institusjoner, med mindre Brukeren gir sitt uttrykkelig samtykke til det.
 • Vi forbeholder oss retten til å tilgjengeliggjøre generelle sammenstillinger av statistiske data angående våre Brukere til bedrifter og nettsteder vi samarbeider med.

§ 4. Tekniske spørsmål, sletting og lagring av data

 • Under en Brukers besøk på Nettstedet samler våre serverer automatisk inn informasjon fra Brukerens nettleser og systemlogger. Denne informasjonen kan inneholde ulike data, spesielt e-postadresse, IP-adresse, hvilken type nettleser man bruker, hvilket nettsted man besøkte direkte før vårt, tidspunktet for besøket og andre statistiske data. Disse kan brukes av DENTAL SENSE eller EUROMED til å inngå, endre eller oppheve en avtale med Brukeren, sikre høyeste kvalitet på Tjenester, samt til tekniske og statistiske formål.
 • Som regel slutter DENTAL SENSE og EUROMED å behandle Brukerens personopplysninger når Brukeren slutter å bruke Tjenesten. Etter at Brukeren slutter å bruke Tjenesten, hver Databehandler har rett til å behandle data som er:
  • nødvendige til å fakturere Tjenesten og innfordre krav ved manglende betaling for bruk av Tjenesten;
  • anonymiserte, nødvendige for markedsføringsformål, markedsundersøkelser og undersøkelser av Brukeres adferd og preferanser, der undersøkelsesresultatene skal brukes til forbedring av kvaliteten på Tjenestene levert av DENTAL SENSE eller EUROMED, etter Brukerens samtykke;
  • nødvendige til å avklare omstendighetene ved forbudt bruk av Tjenesten;
  • tillatt for behandling i henhold til egne lover eller avtaler.
 • Når EUROMED eller DENTAL SENSE får beskjed om at en Bruker benytter en Tjeneste på en måte som er i strid med reglementet eller gjeldende forskrifter (uakseptert bruk av Tjeneste), har hver Databehandler rett til å behandle vedkommendes persondata i det omfang som er nødvendig for å fastslå Brukerens ansvar. Da må Databehandleren arkivere informasjonen om behandlingen og innholdet i beskjedene for bevisformål.
 • Hver Databehandler kan ta kontakt med Brukeren i forbindelse med vedkommendes uaksepterte handlinger og kreve umiddelbar stans av disse, samt informere Brukeren om anvendelse av rettigheten nevnt i andre og tredje ledd i denne paragraf.

§ 5. Informasjonskapsler

 • EUROMED bruker tekstfiler, såkalte "informasjonskapsler" eller "cookies". En informasjonskapsel er en liten datamengde som vår server overfører (førsteparts informasjonskapsler) til Brukerens kommunikasjonsenhet (f.eks. datamaskin, smarttelefon e.a.) når Brukeren kommer til Nettstedet og som serveren kan lese neste gang Brukeren besøker Nettstedet med samme enheten. Informasjonskapsler brukes for å sikre riktig funksjon av Nettstedet på Brukeres kommunikasjonsenheter; mekanismen medfører ikke konfigurasjonsendringer på Brukeres enheter eller i programvaren som er installert på enhetene.
 • EUROMED benytter følgende typer informasjonskapsler:
  • økt-informasjonskapsler – de blir liggende på Brukerens kommunikasjonsenhet kun inntil Brukeren går fra Nettstedet, lukker nettleseren eller logger seg ut av Nettstedet, og
  • permanente informasjonskapsler – de blir liggende på Brukerens kommunikasjonsenhet over en bestemt periode eller til de slettes av Brukeren.
 • EUROMED benytter informasjonskapsler for å:
  • gjøre det lettere for Brukere å navigere på Nettstedet, herunder opprettholde økten, slik at det ikke er nødvendig å logge seg på hver underside;
  • verifisere og utvikle vårt tilbud, bl.a. gjennom å tilpasse innholdet på Nettstedet til Brukerens preferanser, og
  • til statistiske formål.
 • Brukeren samtykker også til at EUROMED bruker eksterne informasjonskapsler (tredjeparts informasjonskapsler) til følgende formål:
  • presentering av multimedialt innhold på Nettstedets websider som er innhentet fra et eksternt nettsted: www.youtube.com [administrator: Google Inc., USA]; Facebook Connect [administrator: Facebook Inc, USA eller Facebook Ireland, Irland]; twitter.com [administrator: Twitter Inc., USA]; www.vimeo.com [administator: Vimeo, LLC., USA]; samt instagram.com [Instagram LLC, USA].;
  • innsamling av generelle og anonyme statistiske data ved hjelp av analyseverktøy: Google Analytics [administrator: Google Inc., USA];
  • bruk av interaktive funksjoner til å fremme Nettstedet gjennom nettsamfunn: facebook.com [administrator: Facebook Inc., USA eller Facebook Ireland, Irland], LinkedIn [administrator: LinkedIn Ireland Limited, Irland], samt twitter.com [administrator: Twitter Inc., USA]; samt instagram.com [Instagram LLC, USA].
 • Brukeren kan styre bruken av informasjonskapsler gjennom innstillinger i nettleseren. Spesielt kan hver Bruker avvise lagring av informasjonskapsler i nettleseren på sin kommunikasjonsenhet. EUROMED gjør likevel oppmerksom på at dette kan hemme eller hindre bruken av Nettstedet.

§ 6. Tilbudsinformasjon

 • EUROMED og DENTAL SENSE forbeholder seg retten til å sende sine nyhetsbrevabonnenter informasjon om sitt tilbud og virksomhet samt virksomheten til sine partnere og kontrahenter.
 • Hver nyhetsbrevabonnent har rett til å nekte samtykke til mottak av ovennevnt tilbudsinformasjon ved å klikke på lenken "Avslutt abonnement".

§ 7. Mindreårige

 • Nettstedet er rettet mot myndige personer.
 • Personer under 18 år kan bruke Nettstedet og Tjenesten kun med viten og samtykke av sine foresatte. Vi vil be mindreårige om å ikke oppgi oss eller andre Brukere noen som helst opplysninger, spesielt personopplysninger, gjennom eller i forbindelse med Nettstedet.

§ 8. Lenker

 • Nettstedet kan inneholde lenker som omdirigerer Brukere til eksterne nettsider. Dette skal ikke forstås som noen som helst forbindelse mellom DENTAL SENSE og EUROMED med eierne av de eksterne nettsidene.
 • DENTAL SENSE og EUROMED tar ikke ansvar for konsekvenser av en slik omdirigering, har ikke innflytelse på innholdet på de eksterne nettsidene, tar ikke ansvar for personvernpolicyen og sikkerhetspolicyen som gjelder på disse nettsidene eller for informasjonskapslene de benytter. Vi vil oppfordre alle som bruker slike lenker, til å gjøre seg kjent med innholdet i relevante dokumenter på de aktuelle nettsidene.

§ 9. Avsluttende bestemmelser

 • Ved å bruke Nettstedet, samtykker du til bestemmelsene i denne Personvernpolicyen.
 • Vennligst send alle spørsmål og tvil om Personvernpolicyen og bruken av Nettstedet til: post@euromed.no
 • Databehandlerne forbeholder seg retten til å gjøre endringer i Personvernpolicyen. Alle endringer blir publisert på Nettstedet i fanen "Personvernpolicy".