TannbehandlingGdansk
Menu

 

Enkelte tilstander/tilfeller kvalifiserer for refusjon fra HELFO

Tannklinikken utsteder på forespørsel de nødvendige skjemaer og dokumentasjon som du behøver for å søke refusjon fra HELFO.

Skjema "Krav om refusjon for tannbehandling mottatt i et annet EØS-land" - trykk her

Rundskriv I-7/2018 Regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2019 - trykk her

Nedenfor utdrag fra Kapittel 1 i rundskrivet:

Kapittel 1. Generelle bestemmelser
§ 1 stønadsberettiget undersøkelse og behandling
Etter folketrygdloven § 5–6 ytes det stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling utført av tannlege ved følgende tilstander/tilfeller:

 1. Sjelden medisinsk tilstand
 2. Leppe-kjeve-ganespalte
 3. Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen forøvrig
 4. Infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander
 5. Sykdommer og anomalier i munn og kjeve
 6. Periodontitt
 7. Tannutviklingsforstyrrelser
 8. Bittanomalier
 9. Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon
 10. Hyposalivasjon
 11. Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer
 12. Tannskade ved godkjent yrkesskade
 13. Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade
 14. Manglende evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne
 15. Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeve